Nejnovější příspěvky

Nejčtenější ...

Po stopách pana učitele Hluchého

V sobotu 28. kvetna se uskutečnil nultý ročník Pochodu po stopách pana učitele Hluchého, a to díky iniciativě Spolku trampských osad Hrob. Nápad se zrodil v souvislosti s tím, že pan učitel bydlel kdysi v hájence na Flájské přehradě, odkud denně chodil pěšky do školy v Hrobě a zase zpět. A právě tuto trasu si 35 účastníků pochodu ve věku od osmi do osmdesáti let vytyčilo jako svůj cíl. Chtěli tak učinit jako vzpomínku na skvělého pedagoga, který výuce žáků v hrobské škole a turistice zasvětil v podstatě celý svůj život. Skupina složená především z jeho přátel a bývalých žáků se setkala na nádraží v Hrobě, odkud se vlakem vydala do Litvínova a autobusem se pak přesunula na Flájskou přehradu. Odtud se skupina přesunula k hájence, kde pochod oficiálně začal. Dále přes zaniklou obec Vilejšov, rozcestí Pod vrchem tří pánů a Domaslavickým údolím, a celá skupina se po cca 15ti kilometrech sešla v Hrobu.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Květen 2016 15:28)

 

Celoškolní projekt Praha - I. stupeň

zirafaVe stejný den jako na 2. stupni proběhla také prezentace tříd celoškolního projektu pod názvem „Toulky Prahou" také na 1. stupni. Jednotlivé třídy si zvolily dílčí témata projektu, která postupně vypracovaly. Součástí projektu se též staly jednodenní výlety do Prahy. I malí školáci navštívili různé historické památky, kulturní představení, muzea, výstavy, Zoo a další zajímavá místa. Z výletů si všichni přivezli spoustu zážitků a hlavně inspirací k přípravě projektu. Třídy pod vedením jejich učitelek odvedly pořádný kus práce. Tímto bych chtěla všem žákům poděkovat za snahu, píli a pěkné výstupy, kterými se prezentovali. Velké poděkování patří i panu Vlachovi, který pro třídu 1.A ze dřeva vyřezal žirafu, jež si prvňáčkové vyzdobili. Stala se maskotem našeho projektu. Několik fotografií naleznete jako obvykle v naší Galerii.

Aktualizováno (Sobota, 28 Květen 2016 19:55)

 

Celoškolní projekt Praha - II. stupeň

IMAG 060Vše začalo naším výletem do Prahy. Tady jsme sbírali informace, mapovali prostředí, seznamovali se s historií významných památek a kráčeli po stopách krále a císaře Karla IV. Celý následující týden jsme třídili poznatky, shromažďovali materiál, obrázky doplňovali fotografiemi. Ve stanovený den – úterý 24. 5. jsme vše zpracovali a v průběhu dvou hodin ladili společné vystoupení na prezentaci projektu. Každá třída plnila předem tematicky zadaný úkol. Společnou prezentaci tříd zahájil žák 7. třídy v převleku za krále Karla IV. Poté se  představily jednotlivé třídy. Nejvíce nás zaujalo vystoupení nejmladších páťáků, kteří nás překvapili zpracováním poznatků o Karlově mostě a vystoupení se jim skutečně moc povedlo. Projektové dopoledne zakončila devátá třída shrnutím statistických údajů o Praze. Je třeba si přiznat, že naše provedení prezentace potřebuje ještě prohlubovat a další průpravu. A to je právě úkolem společných projektů. Zpracovat téma, řešit úkoly a naučit se vzájemně spolupracovat.

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Květen 2016 14:43)

 

Toulky Prahou

IMAG 042V úterý 17. května se vypravili žáci druhého stupně a pátého ročníku na dlouho připravovanou exkurzi do našeho hlavního města – Prahy. Cílů jsme v našem hlavním městě měli opravdu mnoho a myslím si, že jich bylo úspěšně dosaženo. Patřila k nim například snaha ukázat dětem některé pamětihodnosti čí malebná zákoutí města, přiblížit jim život některých významných osobností a pozvednout v nich hrdost na dějiny našeho národa. Program byl v rámci projektového vyučování uzpůsoben tak, aby doplňoval učivo v daných ročnících.

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Květen 2016 14:30)

Celý článek...

 

Od Spejbla a Hurvínka rovnou na Karlův most

100 5820Jako velmi úspěšnou hodnotí třeťáci svou páteční expedici Hurvínek. Divadelní představení „Hurvínek mezi osly", které jim velmi nápaditým způsobem ukázalo, kým se mohou stát, nebudou-li se vzdělávat, se jim opravdu moc líbilo. Svědčil o tom spontánní závěrečný potlesk některých dětí ve stoje. Po prohlédnutí vitrín s velkým množstvím původních loutek a po chutném obědě jsme se vydali na Karlův most. Cestu nám zkrátilo Metro. Počasí nám přálo, a tak děti dlouho obdivovaly kouzelné panorama Hradčan, výletní lodě na Vltavě, hudební ukázky pouličních umělců a kreslení portrétů v on-line přenosu. I přes únavu jsme na cestu k autobusu, který na nás čekal až u Wilsonova nádraží, zvolili vlastní pohon. Zbyl čas i na oblíbenou zmrzlinu z McDonaldu. S menším zpožděním, které zapříčinila páteční zácpa, jsme se spokojeni a unaveni vrátili domů. Děti si samozřejmě přivezly i celou řadu suvenýrů. Na fotografie se podívejte v Galerii.

Aktualizováno (Neděle, 15 Květen 2016 12:29)

 
Programy EU
Banner
Účastníme se projektů
Banner
Banner
Banner
Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob
Banner
Účastníme se projektu EU Peníze školám
Banner