Školní parlament pro školní rok 2019/2020

• Školní parlament je tu pro všechny žáky naší školy.
• 5. – 9. třídy mají v parlamentu zvolené 2 zástupce.
• Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti.
• Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
• Žáci se scházejí na schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd.
• Žáci se účastní života školy a školních akcí /pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.).
Práva a povinnosti členů parlamentu
• Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být pedagogicky zajištěno).
• Žáci předkládají své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní).
• Žáci spolupracují s paní učitelkou Mgr. Vlastimilou Bártovou, předkládají jí své návrhy a připomínky, které následně řeší s p. ředitelkou Mgr. Alenou Krížovou.
• Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů.
• Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny.

Zástupci tříd:
5. třída: Borovičková Anna, Ernestová Tereza
6. třída: Holásek Vilém, Baierová Tereza
7. třída: Tichý Lukáš, Zemanová Nela
8. třída: Todáková Vendula, Vošahlík Jiří
9. třída: Klasová Zdeňka, Zemanová Sára

1. Schůzka: 6. října 2017
Program:
1) Sběr džínoviny
2) Projekt Podzimní příroda a člověk
3) Halloween
4) Udržování pořádku na toaletách, problémy s papírovými utěrkami
Další připomínky:
6. třída: nelíbí se jim okno ve třídě, které vede na chodbu, rádi by gauč do zadní části třídy, skříň na výtvarné věci
Odpověď: Již v loňském školním roce se řešily problémy ohledně gauče – veliký nepořádek za gaučem, hromadění odpadků, rozlámání, nevhodné chování
7. třídy: v šatně skříňky – alespoň botníky – pan Kalina se nabídl, má návrhy
Do 7. B dát fix, který by vydržel

Ostatní připomínky:
Úprava hřiště – v rámci pracovních činností neupravovat pouze bezprostřední okolí školy, ale i hřiště – zatravnění, údržba
Učebna fyziky – odebrat háčky – jsou špatně otočené – nebezpečné
Žákovská knihovna
Když někdo přijde pozdě (např. od lékaře), ne vždy se dostane do školy – řešení: „bzučák“??? do tříd???
Mléka do škol???
9. třída – chtějí fotbal do třídy
Lepší třídění plastů – inspirace u ostatních škol?
Nápad - má ho pátá třída: mají hlídku, která dohlíží na správné umístění přezůvek – odchází poslední ze šatny

2. Schůzka: 7. 11. 2017
Zástupci tříd:
5. třída: Zemanová Nela, Tichý Lukáš
6. třída: Vošahlík Jiří, Todáková Vendula
7. třída A: Klasová Zdeňka, Kreisinger Václav
7. třída B: Dbalý Karel, Zemanová Sára
8. třída: Halfar Pavel, Brabcová Eliška
9. třída: Deňo Michal – nepřítomen, místo Michala Jindřich Němec, Vyskočilová Kristýna
Program:
a) Připomenutí sběru džínoviny
b) Halloween – připomínky
Namíchat písničky pro všechny věkové kategorie, lepší využití prostoru u budovy 1. stupně – stánky více rozprostřít po areálu, u vyhlašování masek lepší ozvučení – nebylo slyšet; pokud má někdo masku, je zbytečné mu dávat papírek (hlavně menší děti ho ztratili, papírky jim padaly z ruky), při nákupu – fotky nahoru a něco pouštět, aby se nakupující zabavili
c) Udržování pořádku na toaletách, problémy s papírovými utěrkami
Další připomínky:
a) Horní hřiště – zda by tam nemohla být odkládací lavička nebo nějaká bedýnka. Pokud si žáci položí pití, nalezou do pití mravenci a jiný hmyz
b) Opět i letos vyjet k Olympii na zimní hřiště – bruslení (od 17. 11.)
c) Spojené Vánoce 7. A + 7.B ???? – někteří ano, někteří žáci ne
d) Šatna – zimní obuv – vysoké kozačky???
e) U některých tříd – odkládací poličku na houbu
f) Barevné křídy do tříd
g) 7. B. – tabule se hodně leskne, často vypsané fixy, tabule jezdí – dát do závad - školník
h) Háčky ve fyzice – dát do závad – školník
i) Časté shromažďování žáků na toaletách, špatná hygiena na toaletách ze strany žáků, nutnost mýt ruce – nedělá se – zástupci parlamentu budou apelovat na spolužáky z hlediska hygieny – nárůst žloutenky, lepší „fukar“ pro dívky, chlapci by chtěli také, ale výkonnější
j) Mytí rukou ve třídě – papírové utěrky???

3. schůzka: 12. 12. 2017
Zástupci tříd:
5. třída: Zemanová Nela, Tichý Lukáš
6. třída: Vošahlík Jiří, Todáková Vendula
7. třída A: Klasová Zdeňka, Kreisinger Václav
7. třída B: Dbalý Karel, Zemanová Sára
8. třída: Halfar Pavel, Brabcová Eliška
9. třída: Deňo Michal, Vyskočilová Kristýna
Program:
a) Ukončení sběru džínoviny – poděkování, hlavně na I. stupni hodně veliká sbírka pro Arkádii Teplice
b) Opakovaně řešena hygiena na toaletách – připomenout ve třídách splachování, mytí rukou, upozornit na nebezpečí nemoci špinavých rukou – žloutenka, hygienická opatření nejen na toaletách, ale i ve třídách. Ve třídách nenechávat hadrové ručníky, nejlépe nahradit papírovými zelenými utěrkami – vyzkoušíme (viz pátá třída), popřemýšlet na zakoupení desinfekčních prostředků na ruce – mít je v tašce i pro případ mimoškolní, nejedná se o velkou finanční zátěž; na dívčí toaletu znovu umístit pro nefunkčnost „fukaru“ papírové utěrky.
c) Klíče od šatny, v případě nemoci žáka mít k dispozici náhradní klíč od šatny ve sborovně, nebrat klíče z páté třídy
d) Připomenout spolužákům, že šatnář nechodí do šatny s žáky v případě, že potřebují například žvýkačku apod.
Další připomínky:
a) Devátá třída – ještě jeden odpadkový koš
b) Rukavice na VV?
c) Výtvarná výchova ve druhé budově – utěrky na ruce, vyučující ještě jeden klíč od této budovy
d) Jídelna – někteří žáci špatně utírají tácy, proto žáci tácy přehazují, nechtějí si vzít špatně utřený, dále na toaletách je problém s toaletami – bylo by možné udělat zavírání ve stylu záchodů v Galerii? – jednoduché otočné
e) Okna – devátá třída – porušování toho, že okna otevírá a zavírá vyučující nebo pod dozorem vyučujícího – někteří žáci toto nerespektují
f) Odpolední vyučování – v případě nepříznivého počasí možnost jít do školy
g) Vánoční dárek – před vánočními prázdninami mít možnost se navštěvovat mezi patry???
h) 6. třída by uvítala koberec v zadní části třídy
i) 7. B se nelíbí chování spolužačky Kláry Křivonoskové
j) Nefunguje připojení k WIFI – je řešeno

4. schůzka: 20. 3. 2018
Zástupci tříd:
5. třída: Zemanová Nela, Tichý Lukáš
6. třída: Vošahlík Jiří, Todáková Vendula
7. třída A: Klasová Zdeňka, Kreisinger Václav
7. třída B: Dbalý Karel, Zemanová Sára
8. třída: Halfar Pavel, Brabcová Eliška
9. třída: Deňo Michal, Vyskočilová Kristýna
Program:
a) Opakovaně řešena hygiena na toaletách- dát toaletní papír přímo do prostor WC, vypadávání zámků na dívčích toaletách, zelené ubrousky super, ale vypadává jich hodně – vymyslet – nápad pro krabičku na tyto zelené ubrousky nebo jiný nápad???, dívčí WC – zajistit neprůhlednost (stržení tapet)
b) Výměna mazacích hub, koše větší nebo dva do tříd – nestačí potřebám třídy, pátá třída by uvítala velký smeták do třídy; v 7. A polička na mazací houbu
c) Škola v přírodě – i jiné třídy by uvítaly nabídku na ŠvP
d) Častější kulturní akce, žáci by uvítali divadlo, muzikál, dále i akce, kde by se mohli více hýbat – pobyt v přírodě, více akcí

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám