Školní parlament pro školní rok 2021/2022

• Školní parlament je tu pro všechny žáky naší školy.
• 5. – 9. třídy mají v parlamentu zvolené 2 zástupce.
• Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti.
• Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
• Žáci se scházejí na schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd.
• Žáci se účastní života školy a školních akcí /pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.).
Práva a povinnosti členů parlamentu
• Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být pedagogicky zajištěno).
• Žáci předkládají své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní).
• Žáci spolupracují s paní učitelkou Mgr. Vlastimilou Bártovou, předkládají jí své návrhy a připomínky, které následně řeší s p. ředitelkou Mgr. Alenou Krížovou.
• Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů.
• Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny.
Zástupci tříd:
5. třída: Dančová Tereza, Flesar Jan
6. třída: Halfarová Hana, Račkovič Lukáš
7. třída: Borovičková Anna (nepřítomna), Sýkorová Petra, Kotchan Jakub (zástupce)
8. třída: Beranová Anna, Baierová Tereza
9. třída: Zemanová Sára, Tichý Lukáš

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám