Šikana a rodiče

Naslouchejte svým dětem, co vám vyprávějí. Při podezření na šikanu snažte se zjistit vše podstatné pomocí otázek: CO ? KDO ? KDE ? JAK ? PROČ ? S KÝM ? PROTI KOMU ?

Šikanované dítě je vystrašené, opakovaně navštěvuje lékaře, má poruchy v soustředění, může chodit domů špinavé, potrhané, bojí se chodit do školy, může chodit za školu, požaduje peníze apod.

Je-li dítě svědkem šikany, mívá pocit studu a strachu, často i pocit spoluviny.

Neříkejte svým dětem, aby to vrátily a bránily se. Nemají na to sílu a nic to neřeší.

Máte-li podezření na šikanu, spojte se s ředitelem školy, třídním učitelem nebo výchovným poradcem školy. Naučte své dítě jak reagovat na provokaci, jak se vyhnout nebezpečným situacím.

Lze využít i linku bezpečí při „Nadaci Naše dítě“ telefon 800 155 555

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám