Šikana a děti

Šikana je chování, které má ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného. Může se jednat o bití, poškozování věcí, vydírání, slovní nádavky, ponižování, pomluvy, okrádání, nebo se šikanující chová tak, jako by druhý neexistoval. Zpravidla se jedná o opakované jednání. Nejčastější oběti šikany jsou děti čímkoli odlišné od očekávaného průměru. Záminkou pro šikanování může být cokoli – oblečení, výška, tloušťka, brýle, nadání nebo talent.

Většina dětí nepřizná, že jsou oběti šikany. Často je to ze strachu. Šikana je velice poškozuje duševně a často i tělesně. Oběť se cítí bezmocně. Šikanování oběti může trvat týdny i měsíce. Nikdy šikanu nepodceňujte. Nedovolte aby se rozvinula.

Jste-li oběti šikany, nenechávejte si to pro sebe ! Oznamte to učiteli, řediteli, rodičům, či jiné osobě k níž máte důvěru ! Vždy se braňte ! To není žalování, ale obrana proti zlu. !Se šikanou se nikdy nesmiřujte ! Jste-li jejími svědky, nenechávejte si to pro sebe !!!

Můžete také zavolat bezplatnou linku na telefonní číslo 800 155 555. Služba je nepřetržitá.

Není pravda že:

  1. se odlišuješ, že jsi horší nebo jiný
  2. ti nikdo nedokáže pomoci
  3. to nikdo z dospělých nepochopí

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám