Školská rada

V souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“) byla Usnesením Rady města Hrob č. 479/05 ze dne 7.12.2005 při naší škole ustavena ke dni 1.1.2006 školská rada.

Ve volbách byli do školské rady na období 04/2018 - 04/2021 nově zvoleni:

Za pedagogické pracovníky Mgr. Jakub Šimek, za zákonné zástupce paní Martina Zermanová a za zřizovatele Mgr. Helena Bradáčová. Na první schůzi nově zvolené školské rady byla předsedkyní zvolena paní Martina Zemanová.

Oficiální dokument o výsledku voleb do ŠR si můžete stáhnout zde ...

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám