Školská rada

V souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“) byla Usnesením Rady města Hrob č. 479/05 ze dne 7.12.2005 při naší škole ustavena ke dni 1.1.2006 školská rada.

 

 Ve volbách byli do školské rady na období 07/2021 - 07/2024 nově zvoleni:

 

Za pedagogické pracovníky Mgr. Lenka Chludilová
za zákonné zástupce paní Lucie Dlouhá
za zřizovatele Mgr. Helena Bradáčová.

 

Na první schůzi nově zvolené školské rady byla předsedkyní zvolena paní Lucie Dlouhá.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám