Sebepoškozování

Sebepoškozující mají ve svém osobním životě často silný traumatizující zážitek. Proto se sebepoškozování často vyskytuje u osob, které byly týrány, znásilněny, zanedbávány, tělesně týrány, odloučeny od milované osoby, sexuálně zneužívány v dětství, dlouhodobě šikanovány, pocházejí z rodin alkoholiku nebo u osob, které mají negativní vztah ke svému tělu. Rovněž mohou pocházet z rodin, kde se emoce potlačovaly „problémy se zametaly pod koberec“ a tak se člověk nenaučil řešit překážky a negativní emoce.

Sebepoškozování může mít i rituální charakter, které se někdy vyskytuje u part a sekt.

Při sebepoškozování jde o snahu potlačit psychickou bolest bolestí fyzickou. Většině sebepoškozujících přináší způsobená fyzická bolest úlevu.

Sebepoškozující lidé se nechtějí vědomě zabít. Je zde však riziko nechtěného překročení hranice mezi životem a smrtí. Pocit úlevy se při sebepoškozování se zmenšuje a nutí ke stále drsnějším technikám. Velké procento sebevražedných pokusů má ve své historii opakované sebepoškozování.

Prevence sebepoškozování je především v osvětě. Důležité je diskutovat s dospívajícími se zacílením na ohrožené skupiny. Podporovat zdravou sebedůvěru. Naučit se pracovat se svými pocity. Naučit se, jak přistupovat k řešení problémů a jak vybít energii jiným způsobem. Někdy pomůže i zakřičení, roztrhání papíru, objetí, cílený sport apod.

Terapie sebepoškozujících osob je dlouhodobý a obtížný proces, který není sám schopen zastavit. Zásadní je skoncování se sebepoškozováním. Obvykle zahrnuje léčbu psychologickou, farmakologickou, sociální a často i hospitalizaci. Hospitalizace je nutná při objevení sebevražedného chování, poruch příjmu potravy, depresích a osobnostní psychpatologie, závislostech na návykových látkách. Důležité je zapojení rodiny. Vrstevníci mají omezené možnosti. Mohou nahlásit podezření na sebepoškozování spolužáka.

Signály, které mohou vést k podezření sebepoškozování:

  • nevysvětlitelné modřiny
  • škrábance, poranění i drobná
  • časté emoční problémy – smutek, strach, zlost
  • snížená sebeúcta
  • nošení dlouhých rukávů a nohavic za tepla
  • poruchy příjmu potravy
  • užívání návykových látek

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám